CASE STUDY 02

Rozpoczęcie Działalności:

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność, Usługa Na Start może okazać się kluczowym wsparciem. Audyt procesów produkcyjnych pomoże Ci w planowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań już od samego początku. Unikniesz zbędnych problemów i zyskasz pewność, że Twoje operacje ruszą na właściwym torze.

Branża:

Stolarka aluminiowa

Obszar firmy:

Produkcja systemów stolarki aluminiowej

 

Procesy w obszarze:

przyjmowanie towaru, przygotowywanie, ciecie , obróbka cnc, uzbrajanie, montaż

Identyfikacja Marnotrawstw i Rekomendowane Działania:

Podczas przeprowadzonego Niezależnego Audytu Procesów (UNS) w firmie Klienta Pan Radosław, zostały wykryte kilka kluczowych obszarów marnotrawstw w procesach produkcji okien w systemie stolarki aluminiowej. Rekomendowane działania miały na celu skuteczną eliminację tych marnotrawstw i poprawę efektywności operacyjnej. Oto niektóre z głównych marnotrawstw i związane z nimi działania rekomendowane przez nasz zespół:

 1. Nadmiar Produkcji: Nadmierna produkcja elementów okien, które nie są aktualnie potrzebne, powodowała gromadzenie się nadmiarowych zapasów i zajmowanie cennego miejsca w magazynach.

Rekomendowane Działania:

 • Wprowadzenie lepszego planowania produkcji na podstawie aktualnego zapotrzebowania rynkowego.
 • Implementacja systemu Just-in-Time (JIT), który pozwoli na produkcję tylko tych elementów, które są potrzebne w danym momencie.
 1. Czekanie i Opóźnienia: Opóźnienia w dostawach surowców oraz częste postoje maszyn spowodowane awariami generowały zbędne czasy oczekiwania i przestoje produkcyjne.

Rekomendowane Działania:

 • Ustalenie stałego harmonogramu dostaw surowców, aby uniknąć niedoborów.
 • Wprowadzenie planów konserwacji maszyn w celu minimalizacji awarii i przestojów.
 1. Nadmierna Ruchomość: Niewłaściwa organizacja przestrzeni roboczej i częste przenoszenie elementów okien powodowały straty czasu oraz nadmierną ruchomość pracowników.

Rekomendowane Działania:

 • Przeprojektowanie układu przestrzeni roboczej, aby minimalizować niepotrzebne ruchy pracowników.
 • Wdrożenie metodyki 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain) w celu uporządkowania i optymalizacji stanowisk pracy.
 1. Brak Standaryzacji: Brak standaryzowanych procedur i instrukcji pracy powodował różnice w jakości produktów oraz chaos na stanowiskach produkcyjnych.

Rekomendowane Działania:

 • Opracowanie i wdrożenie standaryzowanych procedur produkcji oraz instrukcji pracy.
 • Szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania ustalonych standardów.
 1. Oczekiwania Klienta: Często zdarzało się, że produkty nie spełniały oczekiwań klientów co do jakości i terminowości dostaw.

Rekomendowane Działania:

 • Wprowadzenie systemu monitorowania jakości i analizy opinii klientów.
 • Rozwinięcie kultury zorientowanej na klienta i podnoszenie standardów jakości.

Efekty i Korzyści:

Dzięki przeprowadzonemu procesowi UNS, Klient otrzymał szczegółowy raport z identyfikacją obszarów wymagających natychmiastowej uwagi. Skupił się na istotnych działaniach naprawczych, co wpłynęło na wzrost efektywności produkcji. Równocześnie, dzięki poprawie jakości i skróceniu czasu dostaw, mógł sprostać rosnącemu popytowi na konstrukcje aluminiowe.

Samodzielnie Wdrożone Działania:

Klient zdobył wiedzę na temat obszarów do poprawy, które mógł wdrożyć samodzielnie. Jednak dzięki wsparciu naszego zespołu, był w stanie uniknąć potencjalnych błędów i maksymalnie wykorzystać nasze doświadczenie.

Podsumowanie:

Dzięki wykryciu i skutecznemu wyeliminowaniu powyższych obszarów marnotrawstw, firma Klienta Pan Radosław była w stanie znacząco poprawić efektywność swoich procesów produkcyjnych. Działania te przyczyniły się do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów oraz zadowolenia klientów. Poprzez skoncentrowanie się na eliminacji marnotrawstw i optymalizacji procesów, firma osiągnęła znaczący wzrost, co miało kluczowe znaczenie w jej dalszym rozwoju na rynku produkcji okien aluminiowych.

Wskaźniki Procentowe Rozwoju Firmy Przez rok przy zrealizowaniu zaleceń:

 • Wzrost efektywności operacyjnej: +20%
 • Skrócenie czasu produkcji: -15%
 • Zwiększenie jakości produktów: +10%
 • Rozszerzenie działalności na nowe rynki: 2 nowe rynki zyskane
 • Zwiększenie przychodów: +25%

Umów się na bezpłatną konsultację

i otrzymaj przykładowy raport z audytu procesu produkcyjnego!


Formularz konataktowy