Celem zoptymalizowania procesów jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dobrze przeprowadzona optymalizacja pozwala uwolnić duże zasoby finansowe, które
kryją się w nadmiernych zapasach, ale także w brakach, poprawkach czy reklamacjach.
Trwała poprawa wydajności procesów możliwa jest jednak tylko wówczas, gdy działanie
będzie poprzedzone trafną identyfikacją wartości dla Klienta. To jedyny, właściwy
punkt wyjściowy do tworzenia dalszych usprawnień.

Warto zidentyfikować wszelkie marnotrawstwo. Bywa, że na pierwszy rzut oka nie
jest ono widoczne. Jednak przeprowadzenie analizy najczęściej wskazuje na nadmiar
zapasów, obejmujących zarówno same surowce, produkcję w toku, jak i wyroby gotowe.
To ogromne pokłady gotówki, która ukryta w zapasach także się…marnuje. Jeśli szukasz
pieniędzy w firmie, to identyfikuj nadmierne zapasy. Ich ograniczenie nie może jednak
być mądrze przeprowadzone bez wcześniejszych zmian w procesie produkcji, takich jak:
podział pracy na zestawy czynności, czy zrównoważenia operacji względem czasu taktu.
Bezmyślne minimalizowanie wielkości zapasów może doprowadzić do większych
kłopotów.

Nadmiar, to nie tylko zbyt duże zapasy. To także ciągłe poprawki wykonywane przez
operatorów lub liderów zmiany. Nadmiar może obejmować również braki, przestoje czy
niewspółmierny nakład pracy przeznaczony do wykonania danych czynności. Wszelki
zbędny ruch. Działania, które nie dają produktowi żadnej wartości.

Już sama identyfikacja marnotrawstwa i nadmiaru jest bardzo trudnym zadaniem dla
osób pracujących w przedsiębiorstwie. Obiektywna ocena własnych procesów może być
problematyczna.

Dlatego warto oprzeć się o wiedzę i doświadczenie zewnętrznych specjalistów, którzy
obiektywnie ocenią stan faktyczny oraz pomogą wdrożyć trwałe i skuteczne zmiany.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Otrzymasz przykładowy raport z audytu procesu
produkcyjnego!

ZRÓB PIERWSZY KROK.
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY.

 

Usprawnienie i optymalizacja procesów produkcji - kiedy należy ją wykonać?

XXX przeprowadzi audyt produkcji i podczas analizy sprawdzi Twoją firmę pod kątem:

Optymalizacja procesów produkcyjnych to działania, których celem jest poprawa efektywności i wydajności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Warto w nią zainwestować wówczas, gdy koszt wytworzenia finalnego produktu przewyższa dochody z jego sprzedaży. Optymalizację procesów produkcyjnych należy przeprowadzić gdy:
 • Podejrzewamy, że nie wykorzystujemy w pełni posiadanych zasobów.

 • Chcemy podnieść konkurencyjność firmy na rynku.

 • Ponosimy bardzo duże koszty produkcji.

 • Zależy nam na zmniejszeniu produkcji towarów wadliwych i redukcji liczby reklamacji.

 • Produkcja pochłania zbyt dużo czasu.

 • Proces produkcyjny musi odbywać się zgodnie z określonymi standardami i normami wyznaczonymi przez przepisy prawne.

 • Występują problemy z komunikacją w zespole, a nowe osoby długo przystosowują się do panujących w przedsiębiorstwie zasad.

Optymalizacja procesów produkcji wymaga zebrania wielu danych, a następnie ich wnikliwej analizy. Ponieważ osoby zarządzające skupiają się na głównym przedmiocie działalności, często nie mają czasu na przeprowadzanie takich audytów. Dlatego też warto skonsultować się z firmą XXX, która oferują tego typu usługi.

Optymalizację rozpoczyna mapowanie i analiza aktualnego procesu produkcji, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić, które obszary w Twojej firmie generują straty. Taka analiza umożliwi w przyszłości wdrażanie innowacyjnych metod produkcji, jej utrzymanie na obecnym poziomie lub wzrost bez zwiększania posiadanych zasobów
Optymalizacja procesów produkcji wymaga kompleksowego podejścia i szczegółowej obserwacji.

Optymalizacja procesów produkcji przez XXX to:

 • Szczegółowa analiza danych i pomiary, aby móc ocenić osiągane efekty

 • Identyfikacja marnotrawstw i strat w procesach

 • Wdrożenie metodologii i narzędzi doskonalenia procesów: PDCA, 8D itp.

 • Wdrożenie systemów analizy danych oraz wskaźników np. OEE

 • Regularne badanie stanu maszyn i ich dostępności technicznej

 • Planowanie produkcji z odpowiednim wyprzedzeniem z wykorzystaniem dedykowanych systemów APS

 • Sprawne zarządzanie produkcją za pomocą systemów typu MES

 • Inwestycji w nowoczesne technologie oraz rozwiązania systemowe związane z optymalizacją produkcji

 • Wdrożenie strategii Lean Manufacturing obejmującej przede wszystkim: 5S, Kaizen, Kanban, SMED, TPM, itp.

Optymalizacja procesów, po dokładnej analizie, pozwala zaproponować i wdrożyć zmiany, które przyniosą oczekiwane efekty, a przede wszystkim realne zyski Twojej firmie.
Jakie korzyści przyniesie twojej Firmie optymalizacja procesów produkcji?

ikony 

Sprawdź przykładowe case study z przeprowadzonych przez nas optymalizacji!

Case1

Case2

Umów się na bezpłatną konsultację

i otrzymaj przykładowy raport z audytu procesu produkcyjnego!