OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Celem zoptymalizowania procesów jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dobrze przeprowadzona optymalizacja pozwala uwolnić duże zasoby finansowe, które
kryją się w nadmiernych zapasach, ale także w brakach, poprawkach czy reklamacjach.
Trwała poprawa wydajności procesów możliwa jest jednak tylko wówczas,
gdy mamy określny cel oraz jest jasny dla każdego z pracowników w firmie.
To jedyny, właściwy punkt wyjściowy do tworzenia dalszych usprawnień.

Warto zidentyfikować wszelkie marnotrawstwo. Bywa, że na pierwszy rzut oka nie
jest ono widoczne. Jednak przeprowadzenie analizy najczęściej wskazuje na nadmiar
zapasów, obejmujących zarówno same surowce, produkcję w toku, jak i wyroby gotowe.
To ogromne pokłady gotówki, która ukryta w zapasach także się…marnuje. Jeśli szukasz
pieniędzy w firmie, to identyfikuj nadmierne zapasy. Ich ograniczenie nie może jednak
być mądrze przeprowadzone bez wcześniejszych zmian w procesie produkcji, takich jak:
podział pracy na zestawy czynności, czy zrównoważenia operacji względem czasu taktu.
Bezmyślne minimalizowanie wielkości zapasów może doprowadzić do większych
kłopotów.

Nadmiar, to nie tylko zbyt duże zapasy. To także ciągłe poprawki wykonywane przez
operatorów lub liderów zmiany. Nadmiar może obejmować również braki, przestoje czy
niewspółmierny nakład pracy przeznaczony do wykonania danych czynności. Wszelki
zbędny ruch. Działania, które nie dają produktowi żadnej wartości.

Już sama identyfikacja marnotrawstwa i nadmiaru jest bardzo trudnym zadaniem dla
osób pracujących w przedsiębiorstwie. Obiektywna ocena własnych procesów może być
problematyczna.

Dlatego warto oprzeć się o wiedzę i doświadczenie zewnętrznych specjalistów, którzy
obiektywnie ocenią stan faktyczny oraz pomogą wdrożyć trwałe i skuteczne zmiany.

Kiedy należy wykonać analizę i optymalizacje procesów produkcji ?

  • Sądzisz , że nie wykorzystujesz w pełni swoich zasobów.

  • Chcesz podnieść konkurencyjność firmy na rynku.

  • Ponosisz coraz większe koszty produkcji.

  • Zależy CI na zmniejszeniu produkcji towarów wadliwych i redukcji liczby reklamacji.

  • Czas realizacji zlecenia jest wg Ciebie zbyt długi.

  • Dostrzegasz dużą rotację zatrudnienia oraz kłopoty z osiągnieciem odpowiedniej wydajności oraz jakości wśród nowych pracowników.

  • Żyjesz i funkcjonujesz w świecie który pozostaje bezlitosny dla bierności w biznesie.

Przykładowa mapa współpracy

Sprawdź przykładowe case study z przeprowadzonych przez nas optymalizacji!

Case1

Case2

Umów się na bezpłatną konsultację