Audyt Procesów

Jako eksperci z zewnątrz specjalizujący się w audycie procesów produkcyjnych oraz pomocniczych, dokładnie analizujemy funkcjonowanie Twoich procesów w obszarze produkcji.

Na czym polega ta usługa ?

Naszym celem jest identyfikacja ewentualnych błędów i niedoskonałości, które mogą występować w Twojej firmie produkcyjnej. Przyjrzymy się procesom produkcyjnym oraz obszarom pomocniczym, takim jak logistyka, magazynowanie czy zarządzanie, aby znaleźć potencjalne obszary poprawy.

Cel diagnozy

Możemy przeprowadzić kompleksowy Audyt całej organizacji albo jeden lub kilka z obszarów.

Dzięki naszemu audytowi otrzymasz obiektywną ocenę i konkretne rekomendacje, które pomogą Ci w doskonaleniu i optymalizacji a w konsekwencji pozwoli na zautomatyzowanie Twoich procesów produkcyjnych.

Nasze podejście do audytu jest unikalne. Nie wykorzystujemy u wszystkich klientów tych samych narzędzi, metod i sposobów działania. Wychodzimy od strategii firmy. Z tego powodu każdy audyt poprzedza analiza strategii firmy. Na podstawie analizy przygotowujemy dedykowany plan przeprowadzenia audytu, który następnie jest akceptowany przez klienta.

Efektem pracy jest raport zawierający obiektywną ocenę badanych obszarów.

 

Korzyści dla klienta

Korzyści dla klienta Przeprowadzenie audytu procesów produkcyjnych niesie ze sobą wiele korzyści. Nasi klienci wśród najważniejszych z nich wymieniają poniższe:

Przeprowadzenie audytu jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie zmian w procesach produkcyjnych – redukuje koszty ewentualnych pomyłek. Audyt wykonany przed wdrożeniem nowych rozwiązań produkcyjnych, wielokrotnie zwiększa zwrot z inwestycji.

Nie sposób wprowadzić wszystkie zmiany w krótkim czasie – audyt daje możliwość stworzenia jasnych zadań do wykonania i nadanie im priorytetów. Zmiany w procesach produkcyjnych powinny być wprowadzane na podstawie faktów.

Audyt pomaga ustalić i rozpoznać obszary do poprawy bez konieczności angażowania kosztownych zasobów. 

Wykonanie audytu przed rozpoczęciem działań daje możliwości sprawdzenia skuteczności przeprowadzonych działań poprzez zestawienie z stanu pierwotnego z obecnym na każdym etapie.

 

Dla kogo jest przeznaczona diagnoza?

Dla wszystkich firm produkcyjnych. Rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, dlatego ważne jest nie tylko dostarczenie wartości klientom, ale również wydajny proces produkcji. Jeśli Twoja firma pragnie rozwijać się szybciej niż obecnie, warto rozważyć inwestycję w audyt procesów produkcyjnych.

Zapraszamy do współpracy właścicieli lub managerów małych i średnich firm produkcyjnych.

 
 

Jak wygląda  współpraca:

Zgłoszenie
2%
 • Wypełniasz formularz zgłoszeniowy poniżej tej sekcji. I zapisujesz się na bezpłatną konsultację.
Bezpłatna konsultacja
4%
 • W ciągu 72 godzin kontaktujemy się z Tobą.

Ustalenie zakresu oferty
7%
 • Identyfikacja potrzeb
 • Plan działania
 • Wycena
Zbieranie danych z kadrą zarządzającą:
10%
 • Wymagania branży i rynku
 • Strategia i plany rozwoju firmy
 • Charakterystyka firmy i produkcji
 • Planowanie zmiany i działania
 • Podsumowanie informacji wstępnych
Obserwacje i pomiary procesów *(dobór narzędzi w zależności od potrzeb)
50%
 • weryfikacja czy procesy są: zwizualizowane, optymalnie zaprojektowane, znane pracownikom 

 • analizę procesu całego przepływu: od momentu wpłynięcia zapytania do dostarczenia produktu do klienta

 • analizę procesu planowania produkcji

 • weryfikację wpływu procesu zakupowego na proces produkcji

 • identyfikację strat i marnotrawstw w procesie produkcji

 • weryfikację przepływu surowców i półproduktów

 • przegląd wskaźników procesów

 • sprawdzenie systemu rozwiązywania problemów

 • analizę systemu zarządzania jakością

 • analiza wpływu gospodarki magazynowej na proces produkcji

 • Analiza Magazynu, Zakupów, HR, Finansów z perspektywy potrzeb produkcji

Identyfikacja strat oraz potencjału do usprawnień
75%
 • Analiza strat w procesach
 • Analiza organizacji pracy
 • Analiza przepływu materiału oraz informacji
 • Identyfikacja wąskiego gardła
Identyfikacja strat oraz potencjału do usprawnień
100%
 • „Świeże spojrzenie” ekspertów na firmę
 • Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie stanu obecnego
 • Działania Quick Wins
 • Rekomendacje projektów wdrożeniowych
 • Potencjalne efekty z projektów
 • Identyfikacja marnotrawstw w procesach

Odbierz indywidualną darmową konsultację na trzy sposoby

Sposób 1
Zadzwoń teraz

Sposób 2
Zarezerwuj wygodny termin

Sposób 3
Wypełnij formularz

Zapoznaj się z zapisami Polityki Prywatności