NASZE ROZWIĄZANIA

Najczęstsze obszary i rozwiązania które realizujemy u naszych klientów. 

Redukcja kosztów oraz strat

Baza wiedzy

 • Ocena i analiza stanu obecnego oraz źródeł kosztów i strat
 • Uruchomienie i wsparcie w prowadzeniu Projektów Poprawy
 • Rozwój pracowników pod kątem samodzielnego identyfikowania i eliminacji strat

Redukcja problemów jakościowych

Baza wiedzy

 • Ocena i analiza stanu obecnego
 • Metoda wbudowania jakości w proces
 • Wykorzystanie elementów zarządzania wizualnego

Zwiększenie efektywności procesów

Baza wiedzy

 • Ocena i analiza stanu obecnego
 • Obserwacje procesów pod kątem ich efektywności
 • Przemodelowanie procesów w celu poprawy efektywności
 • Rozwój pracowników pod kątem samodzielnego rozwoju procesów

Fundamenty udanych i trwałych zmian

Baza wiedzy

 • Wypracowanie Wizji rozwoju firmy,
 • Wypracowanie Misji i Wartości
 • Wypracowanie ram oraz zasad funkcjonowania firmy na wszystkich szczeblach organizacji
 • Podłączenie ludzi do ww. opracowań.  

Rozwój Liderów

Baza wiedzy

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Programy rozwoju liderów, od poziomu liderów zespołów przez kierowników liniowych, po wyższą kadrę kierowniczą
 • Standaryzowana praca menagera
 • Osobista skuteczność

Skuteczny HR

Baza wiedzy

 • Budujemy matryce kompetencji dla wszystkich stanowisk.
 • Tworzymy ścieżki rozwoju dla stanowisk.
 • Przygotowujemy proces rekrutacji.
 • Przygotowujemy proces onboardingu.