Case Study

Analiza potencjału w procesie pakowania – logistyka wewnętrzna

Firma: Zajmująca się realizacją zamówień z sklepu internetowego
Produkt: Odzież robocza
Proces: Przyjęcie zamówienia, zbieranie zamówień z regałów wysokiego składowania, pakowanie. wysyłka

Cele klienta

 • Analiza czy obecny sposób realizacji  zamówień jest optymalny
 • Określenie potencjału do usprawnień 
 • Odnalezienie obszarów w których można poprawić komfort pracy pracowników

Realizacja usługi

 • Obserwacje przepływu materiałów i informacji
 • Obserwacje procesów
 • Zbieranie problemów na poszczególnych stanowiskach
 • Obserwacje pod kątem marnotrawstwa
 • Analiza zebranych informacji
 • Wywiady z pracownikami w ich środowisku

Rezultaty usługi

 • Przedstawienie raportu klientowi
 • Przeprowadzenie warsztatu z klientem mających na celu wypracowanie planu działania z podziałem na : 
  • zadania które klient może wdrożyć samodzielnie.
  • zadania które może wdrożyć z nami korzystając z usługi”Optymalizacja Procesów
 • Przedstawienie innych możliwości oraz polecenie firm które mogą rozwiązać inne problemy w zauważonych przy okazji usługi obszarach. 

Wdrożone działania

Samodzielnie przez klienta

Działanie

 • Wytypowanie Top produktów oraz umieszczenie ich w jednej strefie 
 • Rozdzielenie kompetencji pracowników na dowożących i pakujących
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego w celu ułatwienie identyfikacji stref z gamami produktów
 • Przeszkolenie pracowników  z nowego standardu.

Efekt

 • Zwiększenie wydajności o 13 % 
 • skrócenie ścieżek  transportowych o 15 %

Razem z Grupa Synergia

Działanie

 • Wdrożenie wskaźników w procesach
 • Uruchomienie cyklicznych działań  usprawniających
 • Wdrożenie Standaryzowanych Stanowisk (w oparciu o metodę 5S)
 • Wdrożenie standardu pakowania

Efekt

 • Wdrożenie działań usprawniających zwiększyło zaangażowanie pracowników w dbanie o swoje obszary
 • zmniejszenie ilości zużywanej materiałów używanych do pakowania i zabezpieczania o 30%
 • skrócenie czasu przygotowywania paczki o 17%