Case Study

Analiza procesu produkcyjnego

Firma: zajmująca się realizacją produkcją maszyn rolniczych
Produkt: maszyny rolnicze
Proces: Cięcie laserem blach, gięcie blach, obróbka skrawaniem,spawanie półproduktów,
montaż wstępny, montaż końcowy, spawanie końcowe, malowanie, prace wykończeniowe.

Cele klienta

 • Eliminacja problemów związanych z transportem komponentów pomiędzy różnymi etapami produkcji.

– elementy ginęły
– były ponownie produkowane na ostatnią chwile
– docierały na kolejny etap elementy niezgodne jakościowo

 • Brak odpowiedzialności za wykonywaną pracę przez pracowników

Realizacja usługi

 • Obserwacje przepływu materiałów i informacji
 • Obserwacje procesów
 • Zbieranie problemów na poszczególnych stanowiskach
 • Obserwacje pod kątem marnotrawstwa
 • Analiza zebranych informacji
 • Wywiady na froncie

Rezultaty usługi

 • Przedstawienie raportu klientowi
 • Przeprowadzenie warsztatu z klientem mających na celu wypracowanie planu działania z podziałem na : 
  • zadania które klient może wdrożyć samodzielnie.
  • zadania które może wdrożyć z nami korzystając z usługi”Optymalizacja Procesów
 • Przedstawienie innych możliwości oraz polecenie firm które mogą rozwiązać inne problemy w zauważonych przy okazji usługi obszarach. 

Wdrożone działania

Samodzielnie przez klienta

Działanie

 • Przeprojektowanie layoutu
 • Wskazanie lokalizacji do których mają trafić elementy wyprodukowane
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego.
 • Wdrożenie standardu przepływu materiału pomiędzy stanowiskami.
 • Przeszkolenie pracowników  z nowego standardu.

Efekt

 • obniżenie ilości zagubionych elementów  i konieczności ponownego ich produkowania o 80 %
 • skrócenie ścieżek  transportowych o 15 %

Razem z Grupa Synergia

Działanie

 • Wdrożenie wskaźników w procesach
 • Uruchomienie cyklicznych działań  usprawniających
 • Wdrożenie systemu wydajności pracy maszyn w czasie rzeczywistym. (Współpraca z firmą partnerską)

Efekt

 • świadomość o rzeczywistej wydajności maszyn, stanowisk umożliwia dokładniejsze planowanie prac oraz mierzenie wpływu drobnych usprawnień na cały proces.
 • Wdrożenie działań usprawniających zwiększyło zaangażowanie pracowników w dbanie o swoje obszary
 • zgłaszane pomysły usprawniające przyczyniają się każdego miesiąca do wypracowywanie oszczędności uśredniając 1800 PLN