Case Study

Analiza przed podjęciem decyzji o nowych inwestycjach

Firma: Przetwarzanie profili aluminiowych
Produkt: Profile aluminiowe
Proces: Identyfikacja profili, konfekcjonowanie, zabezpieczanie taśmą, pakowanie.

Założenia inwestycyjne

Zwiększona ilość zamówień wymaga powiększenia działu o 5 stanowisk, każde 125m2. 5×125=625 m2

 • Koszt jednego stanowiska 70.000 zł x 5 stanowisk = 350.000 zł
 • Zatrudnienie 2 osoby na stanowisko = około 5.000 zł x 2 osoby x 5 stanowisk = 50,000 x 12 = 600.000 zł na rok

Cele klienta

 • Analiza wydajności 
 • procesów dla całego wydziału w celu określanie potencjału oraz zwiększenia wydajności obecnych stanowisk.
 • Weryfikacja alternatyw.
 • Dokonanie oceny pod kątem inwestycji w automatyzację stanowisk.

Realizacja usługi

 • Obserwacje przepływu materiałów i informacji
 • Obserwacje procesów
 • Zbieranie problemów na poszczególnych stanowiskach
 • Obserwacje pod kątem marnotrawstwa
 • Wykonanie pomiarów obecnej wydajności.
 • Weryfikacja obecnie stosowanych rozwiązań.
 • Konsultacje z firmami zewnętrznymi.
 • Analiza zebranych informacji
 • Przygotowanie planu projektu.

Rezultaty usługi

 • Pomiary głównych procesów wykazały wydajność na poziomie 27 %
 • Wykazano brak konieczności inwestowania w nowe stanowiska. Oszczędność 350.000 zł + rocznie 600.000 na pracownikach
 • Przygotowano plan wyodrębnienia operacji wykonywanych na jednym stanowisku.
 • Wyodrębnienie operacji wymagało przemodelowania procesu w tym stworzenie nowych stanowisk które zostały zagospodarowane przez obecnych pracowników.
 • Oszczędności = 350.000 zł + 600.000 + 
 • Na 10 pozostawionych zmodyfikowanych stanowiskach podniesiono wydajność o 100 % 
 • Korzyść.
  • Oszczędności = 350.000 zł + 600.000 rocznie
  • Pracownicy mają mniejsza ilość zadań co ułatwia proces wdrażania nowych pracowników. 
  • Spadła rotacja pracowników ze względu na ułatwienie pracy i łatwość w adaptacji do danego stanowiska. 
  • Z 15 pierwotnych stanowisk zmniejszono ilość do 10